Společnost Seikon, s.r.o.

Společnost Seikon, s.r.o. se sídlem Štramberk, Šňůrková 976, PSČ 742 66 byla založena v roce 1997 jako stavební a elektro-montážní firma. Od roku 2007 se zaměřuje na solární sektor. Svou činnost v oblasti investičních akcí v energetice začala plně rozvíjet až po změně názvu společnosti v roce 2009.

 

Společnost se zabývá především:

  • Zpracovaní studií v oblasti energetiky (rozvody elektřiny, rozvody plynu, rozvody tepla, výroba elektřiny a tepla).
  • Příprava podkladu, materiálu a zajišťováni všech legislativních povinnosti pro územní a stavební řízení.
  • Příprava podkladu pro studie vlivu staveb na životní prostředí, zastupování investora při projednávání „Studie vlivu na životní prostředí".
  • Technický dozor při realizaci staveb a specialistů při výstavbě energetických děl ve složení: stavař, technolog, plynař, elektro, řídicí systémy a měření a regulace.
  • Smluvní zajištění připojení nových staveb na energetické sítě.
  • Příprava podkladu a organizace výběrových řízení na dodavatele a realizátory staveb.
  • Realizace staveb kogeneračních jednotek, energetických sítí (elektro, plyn, horkovod, voda), kotlů, turbogenerátorů.


SEIKON s.r.o. má oprávnění na realizaci staveb.